Encuentra Tejadores | homify

187 Tejadores

Dachdeckermeisterbetrieb Dirk Lange
Dachdeckermeisterbetrieb Dirk Lange | Ihr Dachdecker in Bünde, Herford und Bielefeld Das Dach die Krone des Hauses! Für
โกลากุลการช่าง
โกลากุลการช่าง จำหน่าย และ ติดตั้งหลังคาไวนิล นนทบุรี หลังคาโรงจอดรถ ไวนิล หลังคากันสาด ไวนิล ซึ่ง หลังคาไวนิล นั้นเป็นนวัตกรรมใหม่
P-lona
พีโลน่า รับเหมาต่อเติมบ้าน โรงจอดรถ กันสาด สระบุรี ลพบุรี อยุธยา
Fabritech India
We take the advantage to introduce ourselves as the comprehensive Tensile & Poly carbonate roofing solutions service
Belemir Yapı
stretch ceiling Our company, which designs and provides models for all types of ceiling models, is helping its customers
CUTECMA Estructuras de madera
CUTECMA, Cubiertas técnicas en madera es una empresa especializada en diseño, cálculo y montaje de estructuras y cubiertas
Cintsa Thatching & Roofing
Based in the Eastern Cape and operating for over 15 years Cintsa Thatching & Roofing are specialists in thatching and
Organic Roofs
Thriving green roofs designed for biodiversity and to last
LUMZA SA DE CV
Domos lumza cuenta con una experiencia de mas de 30 años en el mercado de los techados transparentes como lo son bovedas
SNABSTROYSERVICE
Профессиональный монтаж плоских кровель. Устройство эксплуатируемых кровель. Террасы на крыше. Строительство современных
sinnic
Creemos en la importancia de diseñar espacios conceptuales, construidos con la calidad necesaria y viabilidad económica.
Fortuna Jaya Kreasi
Kami kontraktor spesialis tenda membrane untuk kanopi parkiran, atap restoran, atap lapangan, tribun penonton, amphitheater
Sky Garden Ltd
Sky Garden is the UK’s leading independent supplier and installer of green roof products. Our expertise encompasses consultation
Garden master limitada
-Instalación de Pasto en alfombra. -Sembrado de pasto por semilla previa preparación del terreno. -plantación de arboles
Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Çatı Pencereleri Fakro Çatı Pencereleri , Çift Açılımlı , Pivot , Elektro Uzaktan Kumandalı, Ekonomik Pencere Çeşitleri
USA shingles/ Cobertech
Empresa especializada em venda e instalação de telhas shingles com GARANTIA, profissionais altamente capacitados com NRs
Ploughcroft
Ploughcroft are a leading Yorkshire roofing and home improvement company. We firmly believe that looking after your roof
ctyhoaphatphat
Mái bạt xếp lượn sóng hòa phát Điểm 10 cho chất lượng Với sự đa dạng về mẫu mã, phong phú về màu sắc, đảm bảo về chất lượng

Techadores: servicios, cotizaciones y contrataciones

¿Qué hacen los techadores o tejadores?

Los tejadores, también conocidos como techadores son trabajadores especialistas en la construcción de las cubiertas o tejados. Son los encargados de la formación de las pendientes, mediante ladrillos y rasillones, la colocación de los impermeabilizantes, aislantes y todo tipo de tejas para impedir que el agua de lluvia y otros agentes atmosféricos entre por la parte de arriba de la edificación. De igual forma, cubren los tejados con materiales como tejas, pizarras, metal o tela asfáltica. El trabajo de un techador en México también implica la medición de superficies de techo y el cálculo de la cantidad necesaria de materiales, es por ello que deben de tener conocimientos sobre dibujo e interpretación de planos. 

¿Cúal es el perfil profesional que debe cumplir un techador en México?

Un techador en México debe cumplir con el siguiente perfil profesional:

-Tener buenas habilidades prácticas.

-Estar en buena forma física, ya que el trabajo implica permanecer flexionado de rodillas durante mucho tiempo y levantar objetos.

-No tener vértigo, ya que los techadores trabajan a menudo varios pisos por encima del suelo, en andamios o escaleras.

-Un techador debe ser capaz de leer planos, diagramas e instrucciones.

-Tener buenas habilidades numéricas.

-Mantenerse informado sobre los problemas de salud y seguridad relacionados con el trabajo.

-Capacidad para trabajar en equipo.

-Un buen techador conoce la normativa de salud y seguridad en la construcción.

-Debe tomarse en cuenta que este trabajo podría resultar poco adecuado para personas que sufren de enfermedades cutáneas, tales como eczemas, o problemas respiratorios, como el asma.

¿Qué cualidades debe poseer un tejador o techador?

Un techador debe ser preciso, cuidadoso, eficiente, con equilibrio y estar en buena forma física. De igual forma debe ser una persona capaz de trabajar en equipo a grandes alturas, seguir instrucciones y tomar medidas con precisión. Por otra parte debe conocer la normativa de seguridad y salud en la construcción. Por último pero no menos importante debe poseer amplios conocimientos de los materiales empleados en su profesión.

¿Cuáles son los servicios y tareas de los techadores en México?

Entre las principales tareas que desempeñan los tejadores en México tenemos:

-Un techador debe preparar y organizar la zona de trabajo.

-Realizar el adecuado mantenimiento de las maquinarias, herramientas y equipo de trabajo.

-Utilizar arnés o cinturón de seguridad, sujetándolo a un punto fijo, cuando trabaje en altura para evitar las caídas.

-Realizar el replanteo de los tabiques en caso de que sea necesario.

-Un techador debe preparar el mortero, el hormigón, pastas y adhesivos.

-Realizar la construcción de los tabiques y colocación de los rasillones.

-Colocar el aislante e impermeabilizante sobre el área de trabajo.

-Instalar y reparar las tejas de los tejados.

-Los techadores deben realizar la limpieza necesaria de los canalones.

¿Qué herramientas usa habitualmente un buen techador para realizar su trabajo?

Para un tejador es fundamental contar con las herramientas adecuadas que le permitan instalar techos a un ritmo acelerado, ya que la mayoría de las veces estos profesionales trabajan para grandes compañías o constructoras que suministran este servicio. Entre las principales herramientas se encuentran el arnés con dispositivo anticaída, casco de seguridad, calzado de seguridad con puntera y suela reforzada, faletas, paletín, rastrillo, plomada, clavadora de bobina, cincel, cortadora, sierra circular, tenazas para las tejas, escuadras, compresor de aire, metros, cintas métricas, reglas, taladro con brocas, andamios, entre otros.

¿Qué debe tomar en cuenta un techador al iniciar un trabajo en nuevas o antiguas construcciones?

Al momento de iniciar un trabajo es muy importante establecer pautas de acuerdo a los conocimientos que posea el techador, tomando en consideración no sólo la construcción de nuevos tejados, sino en analizar el estado de los ya existentes en busca de la mejor renovación posible. En este contexto, reemplazan los materiales dañados por otros nuevos, instalan capas de aislamiento o aplican técnicas que garanticen la impermeabilidad del techo.

Cuando trabajan en edificios nuevos, los tejadores primero miden el techo y calculan la cantidad de materiales que van a necesitar. En los techos de madera ponen protectores de fieltro en el marco del techo y fijan listones de madera para no lastimar el material. Por último, fijan las tejas o pizarras, trabajando desde la parte más baja del techo hacia la parte superior.

Por otra parte, cuando se trata de la restauración o reparación de un tejado viejo, los tejadores primero deben eliminar materiales antiguos, como tejas o pizarras, utilizando herramientas especiales. Revisan el estado de las maderas, y las reemplazan en caso de ser necesario para luego eliminar el fieltro, los clavos y listones a fin de dejar la superficie lista antes de comenzar el nuevo trabajo.

Si las tejas o pizarras de sustitución no son del mismo tamaño que las anteriores, es necesario medir y calcular cuántas tejas o pizarras se van a necesitar. En algunas ocasiones, utilizan pizarras antiguas y les ajustan los bordes, sin embargo, hay ocasiones en el que las pizarras o tejas deben recortarse a mano para conseguir un ajuste perfecto.

Para aplicar láminas en los techos, los tejadores fijan placas de plástico, aluminio o acero o fibra de cemento. Se necesitan al menos dos personas para realizar este trabajo, debido a que normalmente hay una persona en el suelo que ayuda a levantar las láminas.

¿Cómo es el ambiente de trabajo donde se desempeña un techador en México?

La labor del techador en México se realiza al aire libre y en lo alto de edificios sobre andamios, lo que supone una dificultad añadida para esta profesión tanto en los días muy fríos como en los muy cálidos. Sin embargo, los techadores y constructores de techos no suelen trabajar los días en los que nieva o llueve, puesto que la naturaleza de los materiales con los que trabaja se lo impide. Su trabajo se desarrolla en equipo y es una profesión que requiere de grandes facultades físicas, ya que implica levantar herramientas pesadas, agacharse o escalar. 

¿Cuándo debo recurrir a los servicios profesionales de un techador?

Los servicios de un tejador o techador siempre dependerán de la necesidad o tipo de proyecto que desees ejecutar. Algunos de los servicios profesionales que nos ofrecen estos profesionales son los siguientes:

-Cuando se desee instalar o reemplazar todo el techo de la casa.

-Cuando haya existencia de goteras en los techos.

-Cuando se observen manchas de agua o muestra de humedad en espacios interiores.

-En caso de que ocurra el desprendimiento o rotura del canal de lluvia.

-Cuando haya presencia de tejas o azulejos en mal estado.

-En caso de que ocurra el hundimiento de un tejado.

-Para realizar obras de limpieza en los tejados.

¿Cuáles son los honorarios profesionales de un techador en México?

Los costos de los honorarios profesionales de un tejador variarán en gran medida del trabajo que desees realizar. Por ejemplo, la impermeabilización de un techo por metro cuadrado se oscila entre los $60 MXN y los $80 MXN, mientras que  la instalación de un techo de policarbonato se encuentra en aproximadamente $1500 MXN por metro cuadrado. 

Ahora bien, si el tejador no te incluye el presupuesto el costo de los materiales deberás realizarlo por tu cuenta. Considera en este caso, costos como el de una lámina de policarbonato acanalada, el cual se encuentra en aproximadamente $180 MXN. 

Recuerda que estos costos son un aproximado y que si deseas tener un presupuesto más preciso del trabajo que deseas realizar, te sugerimos apoyarte en la asesoría que los profesionales en el área te puedan brindar.

¿En dónde puedo contratar los servicios profesionales de un techador en México?

Si te encuentras en la búsqueda de un buen tejador en el país, te recomendamos visitar nuestra cartera de clientes en homify. Nuestro directorio cuenta con una amplia gama de profesionales en el área, todos debidamente validados y verificados. Visítanos y escoge al techados que se adapte a tus necesidades.

Buscar imágenes relacionadas